Homemademarket.co.th

ตะกร้า 0

แพคเกจจิ้ง

ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

รายการ 1-24 ของ 39

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
หน้า
 1. ฟอยล์ #6301-L แพคสุดคุ้ม (50 ชิ้น)

  – ถ้วยฟอยล์ทรงรี สำหรับเบเกอรี่

  – ดีไซน์สวยงาม รูปทรงมีความทันสมัย

  – สามารถนำเข้าเตาอบ เตานึ่ง และ เตาไมโครเวฟได้

  ฿183.00
 2. ฟอยล์ #4618-L แพคสุดคุ้ม (50 ชิ้น)

  – ถาดฟอยล์สำหรับจัดเลี้ยง

  – สามารถนำเข้าเตาอบหรือเตาไมโครเวฟได้

  – ใช้งานได้สะดวก

  – ขนส่งง่าย

  ฿147.00
 3. ฟอยล์ #4436-L แพคสุดคุ้ม (50 ชิ้น)

  – ถาดฟอยล์สำหรับจัดเลี้ยง

  – สามารถนำเข้าเตาอบหรือเตาไมโครเวฟได้

  – ใช้งานได้สะดวก

  – ขนส่งง่าย

  ฿111.00
 4. ฟอยล์รองเค้กวงกลม #C115 (100 ชิ้น)

  – ดีไซน์สวยงาม ทันสมัย – สำหรับรองเค้ก – สามารถเข้าเตาอบ เตานึ่ง
  ฿48.00
 5. ฟอยล์ #6303-P (5 ชิ้น)

  – ถ้วยฟอยล์ทรงยาว สำหรับเบเกอรี่ เหมาะกับเมนู ขนมปัง

  – ใช่งานสะดวก สามารถใช้แทนพิมพ์อบขนมได้

  – สามารถนำเข้าเตาอบ เตานึ่ง และ เตาไมโครเวฟได้

  ฿48.00
 6. ฟอยล์ #6302-P (10 ชิ้น)

  – ถ้วยฟอยล์รูปหัวใจ สำหรับเบเกอรี่

  – ดีไซน์ดีไซน์สวยงาม

  – สามารถนำเข้าเตาอบ เตานึ่ง และ เตาไมโครเวฟได้

  ฿36.00
 7. ฟอยล์ #6301-P (10 ชิ้น)

  – ถ้วยฟอยล์ทรงรี สำหรับเบเกอรี่

  – ดีไซน์สวยงาม รูปทรงมีความทันสมัย

  – สามารถนำเข้าเตาอบ เตานึ่ง และ เตาไมโครเวฟได้

  ฿42.00
 8. ฟอยล์ #4618-P (10 ชิ้น)

  – ถาดฟอยล์สำหรับจัดเลี้ยง

  – สามารถนำเข้าเตาอบหรือเตาไมโครเวฟได้

  – ใช้งานได้สะดวก

  – ขนส่งง่าย

  ฿31.00
 9. ฟอยล์ #4615-P (10 ชิ้น)

  – ถาดฟอยล์สำหรับจัดเลี้ยง

  – สามารถนำเข้าเตาอบหรือเตาไมโครเวฟได้

  – ใช้งานได้สะดวก

  – ขนส่งง่าย

  ฿29.00
 10. ฟอยล์ #4573-P (5 ชิ้น)

  – ถาดฟอยล์สำหรับจัดเลี้ยง

  – สามารถนำเข้าเตาอบ เตานึ่ง และเตาไมโครเวฟได้

  – ใช้งานได้สะดวก

  – ขนส่งง่าย

  ฿35.00
 11. ฟอยล์ #4572-P (5 ชิ้น)

  – ถาดฟอยล์สำหรับจัดเลี้ยง

  – สามารถนำเข้าเตาอบหรือเตาไมโครเวฟได้

  – ใช้งานได้สะดวก

  – ขนส่งง่าย

  ฿45.00
 12. ฟอยล์ #4571-P (5 ชิ้น)

  – ถาดฟอยล์สำหรับอาหารพร้อมทาน Ready to eat

  – เก็บอุณหภูมิได้ดี ทั้งร้อนและเย็น

  – สามารถนำเข้าไมโครเวฟได้

  – สะดวกในการขนส่ง

  – ใช้งานสะดวก

  ฿29.00
 13. ฟอยล์ #4483-P (5 ชิ้น)

  – ถาดฟอยล์สำหรับจัดเลี้ยง

  – สามารถนำเข้าเตาอบหรือเตาไมโครเวฟได้

  – ใช้งานได้สะดวก

  – ขนส่งง่าย

  ฿77.00
 14. ฟอยล์ #4438-P (5 ชิ้น)

  – ถาดฟอยล์เหลี่ยม สำหรับเบเกอรี่

  – ใช้งานสะดวก สามารถใช้แทนพิมพ์อบขนมได้

  – สามารถนำเข้าเตาอบ เตานึ่ง และ เตาไมโครเวฟได้

  ฿36.00
 15. ฟอยล์ #4436-P (10 ชิ้น)

  – ถาดฟอยล์สำหรับจัดเลี้ยง

  – สามารถนำเข้าเตาอบหรือเตาไมโครเวฟได้

  – ใช้งานได้สะดวก

  – ขนส่งง่าย

  ฿24.00
 16. ฟอยล์ #4432-P (10 ชิ้น)

  – ถาดฟอยล์ทรงเหลี่ยม สำหรับเบเกอรี่

  – ใช่งานสะดวก สามารถใช้แทนพิมพ์อบขนมได้

  – สามารถนำเข้าเตาอบ เตานึ่ง และ เตาไมโครเวฟได้

  ฿44.00
 17. ฟอยล์ #4330-P (10 ชิ้น)

  – ถ้วยฟอยล์ทรงเหลี่ยม สำหรับเบเกอรี่ ขนมปัง เค้ก

  – ดีไซน์สวยงาม ทันสมัย

  – สามารถนำเข้าเตาอบ เตานึ่ง หรือเตาไมโครเวฟได้

  ฿24.00
 18. ฟอยล์ #4203-P (10 ชิ้น)

  – ถาดฟอยล์ทรงเหลี่ยม สำหรับเบเกอรี่ เค้ก บราวนี่

  – ถาดฟอยล์ทรงเหลี่ยม สำหรับขนมไทย ขนมหม้อแกง ขนมชั้น ชนมเปียกปูน

  – ใช่งานสะดวก สามารถใช้แทนพิมพ์อบขนมได้

  – สามารถนำเข้าเตาอบ เตานึ่ง และ เตาไมโครเวฟได้

  ฿48.00
 19. ฟอยล์ #3482-P (10 ชิ้น)

  – ถ้วยฟอยล์ทรงกลม สำหรับเบเกอรี่ เค้ก ขนมปัง

  – ใช้งานสะดวก สามารถใช้แทนพิมพ์อบขนมได้

  – สามารถนำเข้าเตาอบ เตานึ่ง และ เตาไมโครเวฟได้

  ฿77.00
 20. ฟอยล์ #3427-P (5 ชิ้น)

  – ถ้วยฟอยล์ทรงกลม สำหรับเบเกอรี่ ขนมปัง เค้ก

  – ดีไซน์สวยงาม ทันสมัย ฝาทรงสูงเหมาะสำหรับแต่งหน้าเค้ก

  – สามารถนำเข้าเตาอบ เตานึ่ง หรือเตาไมโครเวฟได้

  ฿44.00
 21. ฟอยล์ #3415-P/2 (5 ชิ้น) ฝาสูง

  – ถาดฟอยล์ทรงกลม สำหรับเบเกอรี่ ขนมปัง เค้ก

  – ใช่งานสะดวก สามารถใช้แทนพิมพ์อบขนมได้

  – สามารถนำเข้าเตาอบ เตานึ่ง และ เตาไมโครเวฟได้

  ฿51.00
 22. ฟอยล์ #3406-P (10 ชิ้น)

  – ถาดฟอยล์สำหรับจัดเลี้ยง คัพเค้ก

  – สามารถนำเข้าเตาอบหรือเตาไมโครเวฟได้

  – ใช้งานได้สะดวก ฝาสูงทรงโดม

  – ขนส่งง่าย

  ฿24.00
 23. ฟอยล์ #3405-P (10 ชิ้น)

  – ถ้วยฟอยล์ทรงกลม ฝาสูงทรงโดม สำหรับเบเกอรี่ เค้ก พานาคอตต้า คัพเค้ก

  – ใช่งานสะดวก สามารถใช้แทนพิมพ์อบขนมได้

  – สามารถนำเข้าเตาอบ เตานึ่ง และ เตาไมโครเวฟได้

  ฿23.00
 24. ฟอยล์ #3404-P (10 ชิ้น)

  – ถาดฟอยล์ทรงกลม สำหรับเบเกอรี่ ขนมปัง เค้ก

  – ใช่งานสะดวก สามารถใช้แทนพิมพ์อบขนมได้

  – สามารถนำเข้าเตาอบ เตานึ่ง และ เตาไมโครเวฟได้

  ฿28.00
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

รายการ 1-24 ของ 39

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
หน้า